Cảm biến áp suất Wika

Mã SP : WIKA

WIKA cung cấp một loạt đầy đủ các dụng cụ điện áp điện tử đo: cảm biến áp suất, công tắc áp suất, máy phát áp và máy phát quá trình để đo đo áp suất tuyệt đối và khác biệt. Các công cụ này đi kèm với tiêu chuẩn hiện tại hoặc điện áp đầu ra tín hiệu, giao diện và giao thức cho xe buýt lĩnh vực khác nhau. Cho dù bộ phim dày gốm, kim loại phim mỏng hoặc Piezo-điện trở, WIKA phát triển và sản xuất đầy đủ các công nghệ cảm ứng hàng đầu hiện nay.

 

WIKA cung cấp một loạt đầy đủ các dụng cụ điện áp điện tử đo: cảm biến áp suất, công tắc áp suất, máy phát áp và máy phát quá trình để đo đo áp suất tuyệt đối và khác biệt. Các công cụ này đi kèm với tiêu chuẩn hiện tại hoặc điện áp đầu ra tín hiệu, giao diện và giao thức cho xe buýt lĩnh vực khác nhau. Cho dù bộ phim dày gốm, kim loại phim mỏng hoặc Piezo-điện trở, WIKA phát triển và sản xuất đầy đủ các công nghệ cảm ứng hàng đầu hiện nay.