Cảm biến quang BUP

Mã SP : BUP

BUP Cảm biến quang điện loại Hình chữ-U vỏ bằng nhựa tăng cường

* Loại có tốc độ đáp ứng cao
* Bao gồm bảo vệ quá dòng, Bảo vệ nối ngược cực nguồn
* Có thể lựa chọn chế độ Light ON / Dark ON bởi dây điều khiển
* Cấu trúc chống thấm nước IP66 (Tiêu chuẩn IEC) : BUP-30, BUP-50

 

BUP Cảm biến quang điện loại Hình chữ-U vỏ bằng nhựa tăng cường

* Loại có tốc độ đáp ứng cao
* Bao gồm bảo vệ quá dòng, Bảo vệ nối ngược cực nguồn
* Có thể lựa chọn chế độ Light ON / Dark ON bởi dây điều khiển
* Cấu trúc chống thấm nước IP66 (Tiêu chuẩn IEC) : BUP-30, BUP-50