Dây chuyền máy gạch Việt Cường Thái Nguyên

Công ty cổ phần thiết bị quốc tế TPT chuyên cung cấp lắp đặt dây chuyền máy cắt, bốc xếp gạch đỏ tự động nhằm giảm thiểu chi phí nhân công và tăng năng suất.

Thông tin về dây chuyền:

+ Đảm bảo máy gắp có 2 chế độ chạy là tự động và điều khiển bằng tay

+ Năng suất gắp gạch từ 20,000 - 24,000 viên/giờ

+ Cơ cấu dây cắt có khung dây dự phòng, đảm bảo việc cắt gạch liên tục trong trường hợp đứt dây cắt gạch.  

Video dây chuyền mà TPT đã lắp đặt và chạy thành công Thái Nguyên:   

Dây chuyền máy gạch Việt Cường Thái Nguyên: