Nhuộm đen sắt, thép ở nhiệt độ cao - Ultra-Blak 400

Nhuộm đen sắt, thép ở nhiệt độ cao - Ultra-Blak 400

Ultra-Blak 400 được sản xuất bởi EPI (ELECTROCHEMICAL PRODUCTS INC.) tại Mỹ. Ultra-Blak 400 là hỗn hợp của muối kiềm, chất oxy hóa, chất xúc tác,… Được hòa tan trong nước và đun nóng khi nhuộm đen. Nó sẽ tạo ra lớp màng oxit (Fe3O4 - magnetit) trên bề mặt chi tiết sắt, thép.

NHUỘM ĐEN SẮT, THÉP Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG - INSTA-BLAK 333

NHUỘM ĐEN SẮT, THÉP Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG - INSTA-BLAK 333

Insta-Blak 333 được sản xuất bởi EPI (ELECTROCHEMICAL PRODUCTS INC.) tại Mỹ. Insta-Blak 333 đại diện cho bước đột phá lớn trong việc làm đen sắt, thép ở nhiệt độ thường. Trên thực tế, nó tạo ra một lớp hoàn thiện màu đen có độ đen sâu tương đương với quá trình nhuộm nóng.

Nhà cung cấp

Khách hàng