Giới thiệu

Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

07/02/2020

Thành lập năm 2009, TPT là công ty kinh doanh thương mại về lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật công nghiệp, công nghệ mới và các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ cao. Trải qua nhiều năm, Công ty...

Về chúng tôi

Về chúng tôi

07/02/2020

Thành lập năm 2009, TPT là công ty kinh doanh thương mại về lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật công nghiệp, công nghệ mới và các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ cao. Trải qua nhiều năm, Công ty...